ХНПУ ім. Г.С. Сковороди. Психологічна служба
Автор: Дорожко І. І.   
17.08.2008

Психологія успішної кар’єри
 
Тренінг «Благополуччя дітей і педагогів: дієві інструменти та
практики психосоціальної підтримки» представниками закладів фахової
передвищої та вищої педагогічної освітиЗ 20 по 30 березня 2023 року за підтримки the LEGO Foundation МОН
України (О.Рома) спільно з організацією МНРSS Collaborative організували
навчання представників закладів фахової передвищої та вищої освіти щодо
реалізації навчального модулю «Благополуччя дітей і педагогів: дієві
інструменти та практики психосоціальної підтримки». Програма була
створена в рамках підтримки відновлення і відбудови освіти України
Фундацією LEGO і має на меті підготовку майбутніх педагогів з питань
психосоціальної підтримки дітей, їхнього благополуччя в закладі освіти в
умовах надзвичайних ситуацій, зокрема з використанням ігрового та
діяльнісного підходів. Харківський національний педагогічний університет
ім.Г.С.Сковороди долучився до проходження тренінгу. Участь взяла
проф.Дорожко І.І., як представник Психологічної служби.

 

 Тренінг Благополуччя дітей і педагогів: дієві інструменти та практики психосоціальної підтримки

 

* * * 

 

Завантажити "Психологія успішної кар’єри"

 

Психологія успішної кар’єри

Психологія успішної кар’єри

Психологія успішної кар’єри

Психологія успішної кар’єри

Психологія успішної кар’єри

Психологія успішної кар’єри

Психологія успішної кар’єри

 

Завантажити "Психологія успішної кар’єри"

 

* * *

 

Творча майстерня на факультеті Дошкільної освіти!!! Від теорії до практики у рамках дисципліни "Навчання через гру". Студенти 2 курсу та викладачі кафедри психологічної та педагогічної антропології (Дорожко І., Туріщева Л.) досліджували можливості для гри, ігрові способи організації активності особистрсті. #Факультет Дошкільної освіти#Навчання через гру

 

 

* * *

 

Завантажити звіт 2020-2021 н.р. Частина 2


mt_lightbox:Звіт 2020-2021 н.р. Частина 2. Психологічна служба - ХНПУ ім. Г.С. Сковороди
mt_lightbox:Звіт 2020-2021 н.р. Частина 2. Психологічна служба - ХНПУ ім. Г.С. Сковороди
mt_lightbox:Звіт 2020-2021 н.р. Частина 2. Психологічна служба - ХНПУ ім. Г.С. Сковороди
mt_lightbox:Звіт 2020-2021 н.р. Частина 2. Психологічна служба - ХНПУ ім. Г.С. Сковороди
mt_lightbox:Звіт 2020-2021 н.р. Частина 2. Психологічна служба - ХНПУ ім. Г.С. Сковороди
mt_lightbox:Звіт 2020-2021 н.р. Частина 2. Психологічна служба - ХНПУ ім. Г.С. Сковороди
mt_lightbox:Звіт 2020-2021 н.р. Частина 2. Психологічна служба - ХНПУ ім. Г.С. Сковороди
mt_lightbox:Звіт 2020-2021 н.р. Частина 2. Психологічна служба - ХНПУ ім. Г.С. Сковороди
mt_lightbox:Звіт 2020-2021 н.р. Частина 2. Психологічна служба - ХНПУ ім. Г.С. Сковороди
mt_lightbox:Звіт 2020-2021 н.р. Частина 2. Психологічна служба - ХНПУ ім. Г.С. Сковороди
mt_lightbox:Звіт 2020-2021 н.р. Частина 2. Психологічна служба - ХНПУ ім. Г.С. Сковороди
mt_lightbox:Звіт 2020-2021 н.р. Частина 2. Психологічна служба - ХНПУ ім. Г.С. Сковороди
mt_lightbox:Звіт 2020-2021 н.р. Частина 2. Психологічна служба - ХНПУ ім. Г.С. Сковороди
mt_lightbox:Звіт 2020-2021 н.р. Частина 2. Психологічна служба - ХНПУ ім. Г.С. Сковороди
mt_lightbox:Звіт 2020-2021 н.р. Частина 2. Психологічна служба - ХНПУ ім. Г.С. Сковороди
mt_lightbox:Звіт 2020-2021 н.р. Частина 2. Психологічна служба - ХНПУ ім. Г.С. Сковороди


Завантажити звіт 2020-2021 н.р. Частина 2* * *

 

Завантажити звіт 2020-2021 н.р.


mt_lightbox:Звіт 2020-2021 н.р. Психологічна служба - ХНПУ ім. Г.С. Сковороди
mt_lightbox:Звіт 2020-2021 н.р. Психологічна служба - ХНПУ ім. Г.С. Сковороди
mt_lightbox:Звіт 2020-2021 н.р. Психологічна служба - ХНПУ ім. Г.С. Сковороди
mt_lightbox:Звіт 2020-2021 н.р. Психологічна служба - ХНПУ ім. Г.С. Сковороди
mt_lightbox:Звіт 2020-2021 н.р. Психологічна служба - ХНПУ ім. Г.С. Сковороди
mt_lightbox:Звіт 2020-2021 н.р. Психологічна служба - ХНПУ ім. Г.С. Сковороди
mt_lightbox:Звіт 2020-2021 н.р. Психологічна служба - ХНПУ ім. Г.С. Сковороди
mt_lightbox:Звіт 2020-2021 н.р. Психологічна служба - ХНПУ ім. Г.С. Сковороди
mt_lightbox:Звіт 2020-2021 н.р. Психологічна служба - ХНПУ ім. Г.С. Сковороди
mt_lightbox:Звіт 2020-2021 н.р. Психологічна служба - ХНПУ ім. Г.С. Сковороди


Завантажити звіт 2020-2021 н.р.

* * *

Завантажити звіт 2018-2019 н.р.

mt_lightbox:Психологічна служба - ХНПУ ім. Г.С. Сковороди 1
Психологічна служба - ХНПУ ім. Г.С. Сковороди 2
Психологічна служба - ХНПУ ім. Г.С. Сковороди 3
Психологічна служба - ХНПУ ім. Г.С. Сковороди 4
Психологічна служба - ХНПУ ім. Г.С. Сковороди 5
Психологічна служба - ХНПУ ім. Г.С. Сковороди 6
Психологічна служба - ХНПУ ім. Г.С. Сковороди 7
Психологічна служба - ХНПУ ім. Г.С. Сковороди 8

Завантажити звіт 2018-2019 н.р.

Психологічна служба в освітньому просторі університету

На сьогодні система освіти в Україні перебуває на етапі якісного реформування. Зміни стосуються насамперед змісту освіти, її спрямованості, загальної парадигми. Одним із важливих напрямків успішного функціонування навчального закладу є психологізація навчально-виховного процесу. Психологічний супровід освітнього процесу здійснює психологічна служба Харківського національного педагогічного університету ім.Г.Сковороди (керівник: проф. Дорожко І.І.). У своїй діяльності Психологічна служба керується  законом України “Про вищу освіту”, концепцією розвитку психологічної служби системи освіти України, Положенням про психологічну службу системи освіти України та іншими нормативними документами, що регламентують реформування системи освіти в Україні у цілому та псчихологічної служби зокрема.

Найважливіше завдання діяльності працівників психологічної служби (викл. Третяк О.М., Коровнікова  О.О.) – це збереження психологічного здоров’я студентів.

Головна ідеологія діяльності психологічної служби – це супровід студента у навчально-виховному процесі. Працівники психологічної служби не можуть змінити внутрішній світ особистості без її власної волі, власного бажання, але можуть взаємодіяти, пропонуючи різні шляхи вирішення тих або інших завдань чи проблем, можуть організувати співробітництво, спрямоване на самопізнання та самовдосконалення.

Діалектика процесу супроводу полягає в тому, щоб допомогти особистості максимально використати надані соціально-педагогічним середовищем можливості для освіти й розвитку й одночасно адаптувати її індивідуальні особливості до умов університетської і сімейної життєдіяльності.

Основними видами діяльності психологічної служби є:
1.    діагностика; 2. корекція; 3. профілактика; 4. прогностика.
Серед них, діагностика – соціальне і психологічне обстеження студентів,
викладачів, груп і колективів, діагностика соціальних процесів у ВНЗ та психічного розвитку окремих студентів, визначення причин, що ускладнюють індивідуальний розвиток, навчання та взаємини в колективі. Прогностика -  побудова на основі діагностики моделей поведінки груп та окремих особистостей, проектування на цій основі змісту і напрямків  індивідуального розвитку студента, його життєвих планів, визначення тенденцій  розвитку груп і колективів, соціально-психологічної ситуації у ВНЗ.

Cтудентство є перманентною структурною формою або категорією для суспільства, яка ніколи не зникає, при цьому її якісні та кількісні характеристики постійно змінюються, зберігаючи наступність та суттєві риси.
У зв’язку з цим студентство є соціальним ресурсом і соціальним капіталом, які обумовлюють суспільну перспективу!

Дорожко І.І.,
www.liderstudent.com.ua
т. 778-69-12

 

Останнє оновлення ( 08.10.2023 )