30 березня 2022 року. Семінар «Як підготувати наукову роботу до участі в конференції».
Автор: Дорожко І. І.   
17.04.2022
30 березня 2022 року координатор з наукової роботи факультету дошкільної освіти канд. психол. наук, доцент Малихіна О.Є. провела семінар зі здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти першого року навчання семінар з теми «Як підготувати наукову роботу до участі в конференції». У ході семінару увагу студентів було зосереджено на таких питаннях, як: підготовка наукової публікації як одна з вимог до кваліфікаційної випускної роботи, пошук наукової літератури за допомогою ресурсу Google Академія, структура наукової статті, дотримання норм і принципів академічної доброчесності під час здійснення наукового дослідження. Також здобувачів ознайомлено з інформацією щодо науково-практичних конференції ХНПУ імені Г.С. Сковороди, в яких вони за можливості можуть взяти участь.

1. Семінар: Як підготувати наукову роботу до участі в конференції

2. Семінар: Як підготувати наукову роботу до участі в конференції

3. Семінар: Як підготувати наукову роботу до участі в конференції
Останнє оновлення ( 17.04.2022 )