Новини
Автор: Дорожко І. І.   
31.08.2008

Психологічна служба Харківського національного педагогічного
університету ім. Г.С.Сковороди запрошує  Вас до плідної

  співпраці.  Діяльність служби забезпечується практичними
психологами, які мають відповідну вищу освіту.
            Основною метою діяльності психологічної служби університету
є  підвищення  ефективності навчально-виховного процесу засобами
практичної психології і соціальної  педагогіки  та,одночасно, захист
психічного здоров’я всіх його учасників - студентів, викладачів та
співробітників.
             Головними напрямами діяльності психологічної служби  є
надання психолого-педагогічної і соціальної допомоги студентам, які
перебувають у кризовій життєвій ситуації, з метою адаптації до умов
навчання і життєдіяльності в університеті. Здійснення психолого-пе-
дагогічних  заходів  з  метою  усунення відхилень  у  психофізичному
та індивідуальному розвитку і поведінці,  формування  позитивної
життєвої перспективи. Своєчасне попередження відхилень у міжособис-
тісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям у навчально-виховному 

процесі, попередження наркоманії, алкоголізму, аморального способу
 життя.
              З  метою виявлення здібностей до обраної професії,  для  поліп-
шення  адаптації студентів перших курсів до умов навчання в універси-
теті  організовуються тренінги, майстер-класи, презентаційні заходи.
               За ступенем значущості тренінгів, які буде запропоновано
студентам, викладачам і співробітникам університету визначено їх
тематику: “Тренінг ефективного спілкування”, “Тренінг адаптації та
згуртування колективу”, “Тренінг вирішення конфліктів”, “Здоровий
образ життя”, “Самопізнання”, “Толерантність”,”Комунікативні уміння
та навички”. 

               Однією із форм роботи  є  “Тижні Психологічної служби”.

Протягом тижня для студентів певного факультету Психологічна служба 

буде проводити соціально-психологічні заходи. 


Нехай впевненість у завтрашньому дні дозволить Вам подолати будь-які перепони, а кожен день дарує приємні сюрпризи.


              Адреса Психологічної служби університету:
              61168, м.Харків, вул. Блюхера,2, кімн.401-Б,
               www.liderstudent.com.ua

                                                   І.І.Дорожко, доцент кафедри  психології,
                                                                   керівник психологічної служби

Останнє оновлення ( 11.01.2015 )