Психолого-педагогічні проблеми в освітньому процесі
Автор: Дорожко І. І.   
25.03.2011
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Харківський національний педагогічний університету імені Г.С. Сковороди
Кафедра психології

Вузівська науково-теоретична конференція
для студентів та аспірантів

18–19 квітня 2011 р.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Вузівська науково-теоретична конференція, ініціатором проведення якої є кафедра
психології Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди,
присвячена проблемам практичної психології в педагогіці, пошуку нових підходів у їх
вирішенні.
Організаційний комітет запрошує Вас до участі в роботі конференції, яка відбудеться
18–19 квітня 2011 року в Харківському національному педагогічному університеті імені
Г.С. Сковороди за адресою м. Харків, вул. Блюхера, 2.
Робочі мови конференції: українська, російська.

Для участі в роботі конференції необхідно:
До 10 квітня 2011 року надіслати на адресу Оргкомітету (або особисто) друкований
1.
варіант тез доповіді, підписані автором/авторами та науковим керівником, а також їх
електронний варіант.
2. До 10 квітня 2011 року за кожного учасника конференції перерахувати оргвнесок.
Оргвнесок складає 20 грн. Оргвнесок може бути внесено готівкою на адресу оргкомітету
(м. Харків, вул. Блюхера, 2, ауд. 231-А, кафедра психології, відповідальний секретар:
Ященко Л.Т.). Оргвнесок включає організаційні витрати та видання збірника тез
конференції.
3. Проживання та харчування оплачується учасниками конференції окремо.
4. Запрошення учасникам конференції не розсилаються.
5. Оргкомітет і редакція збірника залишає за собою право скорочувати, а також не
друкувати тези, які містять граматичні, стилістичні помилки, виконані з порушенням
вимог до оформлення матеріалів.

Вимоги до оформлення матеріалів:
Обсяг тез: 1 повна сторінка формату А4, виконана в редакторі MS Word.
Розмір полів: ліве, праве, верхнє, нижнє – 20 мм. Міжрядковий інтервал - 1,5.
Шрифт Times New Roman, кегль 14.

Порядок оформлення:
1 – ініціали та прізвище автора/авторів (по правому краю, жирно, курсив, кегль 14);
2 – ініціали та прізвище наукового керівника (по правому краю, жирно, курсив, кегль 14);
3 – назва доповіді (великі букви, посередині, жирно, кегль 14);
4 – основний текст (по центру, абзацний виступ 0,95, переноси слів не допускаються, по тексту
використовуються однакові лапки: „” та апостроф ’, кегль 14).

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ВЗАЄМОДІЯ
ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ І БАТЬКІВ У ДНЗ

Адреса Організаційного комітету
Україна, 61168, м. Харків, вул. Блюхера, 2.
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Кафедра психології, ауд. 231-А. Тел: 057 68 10 76.
Останнє оновлення ( 09.01.2015 )