Звіт Реалізація напрямів роботи Психологічної служби. Частина 2
Автор: Дорожко І. І.   
09.10.2013
Image

Перш за все, Психологічна служба приділяє увагу такому напряму, як психодіагностика, яка проводиться у зазначені строки затвердженим наказом ректора. Разом із студентами-практикантами факультету психології та соціології ми постійно і своєчасно працюємо із студентами з 1 по 4 курси.
-    1 курс методика «Самооцінка адаптивності»
-    2 курс методика «Визначення домінуючого типу сприймання за роботою провідних аналізаторів» (додаткові питання: друга вища освіта в університеті, паралельне навчання на заочному відділенні, ІПО)
-    3 курс методика «Діагностика учбової мотивації студентів»
-    4 курс методика «Мотивація навчання у вузі»
-    Діяльність куратора в умовах кредитно-модульної системи

Image

Головне завдання психологічної служби полягає у підвищенні психологічної культури всіх учасників навчально-виховного процесу, гуманізації стосунків у студентських і викладацьких колективах; у забезпеченні умов для повноцінного особистісного й інтелектуального розвитку студентів, формуванню у них мотивації до навчання.
Окремо хочу зупинитись на спільному проекті «Діяльність куратора в умовах кредитно-модульної системи», який передбачає скоординовану роботу студентського самоврядування, психологічної служби і факультету психології та соціології. У форматі проекту заплановано анкетування заступників деканів і кураторів, з метою узгодження дій подальшої роботи.
Слід зазначити, що на кожному факультеті є окремі папки Психологічної служби, в яких поповнюється банк психодіагностичних методик і матеріали для проведення лекцій і семінарів психологічного характеру, серед них:
1.    Методика «Оцінка професійних типів особистості» (визначення психологічних типів і їх взаємодія у групі).
2.    Правила і культура поведінки у ХНПУ ім.. Г.С. Сковороди
3.    Методика «Вивчення особистісної схильності до конфліктної поведінки»
Важливим напрямом Психологічної служби є корекційно-розвивальна робота, яка передбачає проведення тренінгів, презентацій та роботу у рамках програми «Рівний-рівному». На рівні МОН України існує програма «Сприяння просвітницькі роботі «рівний рівному» за здоровий спосіб життя: профілактика СНІДу, наркоманії та алкоголізму в студентському середовищі; профілактика порушень соціально-психологічної адаптації студентів до гострого і хронічного стресу».

З метою психологічної просвіти протягом року проведено лекції на тему : «Ставлення студентів до питань формування здорового способу життя та профілактика тютюнопаління».
На базі психологічної служби проходять практику студенти факультету психології та слухачі Інституту післядипломної освіти.
Протягом навчального року у Психологічній службі проходять практику студенти 3, 4 та 5 курсів факультету психології та соціології. Кількість студентів становить від 159 до 200 осіб щорічно. Протягом п’яти років, практику пройшли приблизно 800 студентів.
На початку своєї доповіді, я зробила акцент на тому, що здійснення психологом прогнозування діяльності особистості в тих чи інших умовах є цілком реальним процесом. Одержані дані по факультетах, та по кожній групі окремо ми відправили на електронні адреси факультетів, для використання одержаних даних, щодо проведеної роботи. Дослідження «Визначення домінуючого типу сприймання у студентів за роботою провідних аналізаторів» на 2 курсі:
-    аудіали – 42,5% (слух)
-    візуали – 36,7%
-    кінестетики – 46,9 (дотик, смак, нюх)
У 2011-2012 н.р. – домінували аудіали, у 2012-2013 н.р. – кінестетики.
Останнє оновлення ( 09.01.2015 )