Звіт Реалізація напрямів роботи Психологічної служби. Частина 1
Автор: Дорожко І. І.   
19.09.2013
Image

Шановний Іване Федоровичу!
Шановні члени виконавчої ради!

Проблема психологічного здоров’я особистості, що живе в нестабільному, змінюваному світі, складних, екстремальних соціальних умовах, виступає на перший план у ХХІ столітті – столітті наук про людину, серед яких  особливе місце належить психології. Визначити нову концепцію психологічного здоров’я особистості, що спирається на концепцію життєвих сил допомагає Психологічна служба Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди.

У своїй діяльності психологічна служба керується Конституцією України, декларацією прав людини, конвенцією про права дитини, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», чинним законодавством України, положенням про Психологічну службу системи освіти України, статутом ХНПУ ім. Г.С. Сковороди.

Згідно з положенням про діяльність психологічної служби, затвердженого ректором ХНПУ ім.. Г.С. Сковороди ак. Прокопенко І.Ф. від 29 лютого 2008 р., виділено основні завдання , напрями та функції роботи психологічної служби.

Певні можливості досить часто зумовлені вродженими властивостями психіки особистості, інші необхідно розвивати. З метою виявлення здібностей до обраної професії, для поліпшення адаптації студентів до умов навчання, для супроводу в кризових ситуаціях працює Психологічна служба. Отже, основною метою діяльності психологічної служби є підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

Щодо підвищення ефективності навчально-виховних процесів Міністерство освіти і науки Український науково методичний центр практичної психології та соціальної роботи провели зустріч (круглий стіл) представників підрозділів психологічних центрів ВНЗ м. Харкова «Перспективи розвитку психологічного супроводу навчального процесу ВНЗ»
У роботі круглого столу брали участь керівники, практичні психологи та методисти психологічних підрозділів ВНЗ, наукові співробітники науково-дослідних лабораторій, викладачі ВНЗ. У ході засідання круглого столу обговорювались питання: аналіз потреб студентів та співробітників ВНЗ у психологічних послугах; необхідність дослідження результатів діяльності психолога; застосування психологічної допомоги в сферах наукової, педагогічної та виховної діяльності ВНЗ. Учасники круглого столу надали інформацію щодо психологічних структур ВНЗ м. Харкова, представили власні розробки та результати практичної діяльності, обмінялися актуальними завданнями та програмами перспективного розвитку психологічного супроводу ВНЗ. Були розглянуті питання щодо пріоритетних напрямків роботи, перспектив співробітництва психологічних підрозділів ВНЗ міста.

Підсумки круглого столу:
    Учасники круглого столу надали інформацію щодо психологічних структур ВНЗ м. Харкова, представили власні розробки та результати практичної діяльності, обмінялися актуальними завданнями та програмами перспективного розвитку психологічного супроводу ВНЗ.
Були розглянуті питання щодо пріоритетних напрямків роботи, перспектив співробітництва психологічних підрозділів ВНЗ міста.
Учасниками круглого столу прийнята резолюція:
1.    Організувати інформаційне партнерство між психологічними підрозділами ВНЗ м. Харкова з залученням різноманітних інформаційних технологій.
2.    Проводити сумісні соціально-психологічні дослідження у ВНЗ міста Харкова за актуальними питаннями психологічного супроводу навчального процесу.
3.    Сприяти всебічному поширенню психологічних послуг серед студентства міста Харкова.
4.    Створити методичне об’єднання практичних психологів вищих навчальних закладів м. Харкова з метою обміну результатами практичної діяльності, актуальними питаннями взаємодії зі студентством та співробітниками ВНЗ, вдосконалення напрямків та методів практичної роботи. Координатором усіх заходів методичного об’єднання призначити Навчально-наукову психологічну службу Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.
Психологічна служба здійснює консультативну, психодіагностичну, корекційно-розвивальну  та просвітницьку діяльність, тобто здійснює свою діяльність як в актуальному, так і в перспективному напрямках.
Останнє оновлення ( 09.01.2015 )