Звіт дослідження
Автор: Дорожко І. І.   
27.05.2009
Дослідження
“Діяльність куратора в умовах кредитно-модульної системи”


Дата проведення: 10.03.2009 – 14.03.2009
 
Звіт за проведеним дослідженням
“Діяльність куратора в умовах кредитно-модульної системи”
Згідно рішення колегії МОН України від 21.03.2008 р. “Вища освіта України – європейський вимір: стан, проблеми, перспективи” та розпорядження ректора       ХНПУ імені Г.С. Сковороди від 30.01.09 Психологічний центр                                 ХНПУ імені Г.С. Сковороди та студенти-практиканти Інституту психології провели  дослідження: “Діяльність куратора в умовах кредитно-модульної системи”.
Дослідження складалося з ІІ етапів.
І етап: анкетування заступників деканів з виховної роботи з метою “Удосконалення і активізації кураторської діяльності” на І курсі. Заступникам деканів було запропоновано відповісти на декілька питань, відносно роботи кураторів академічних груп І курсу. Наприклад питання: “Впровадження нових форм або використання нових методів в кураторській роботі” (mах бал - “10”). Слід підкреслити, що mах бал з цього питання із кураторів ніхто не одержав, але є mіn бал оцінювання роботи кураторів – 3,6%, це складають куратори першого року роботи з академічною групою (результати подано графічно). Таким чином куратори академічних груп І курсу використовують сучасні форми та методи у своїй роботі.
ІІ етап: анкетування кураторів академічних груп І курсу з  метою вирішення проблеми адаптаційного періоду серед студентів-першокурсників. Для отримання більш достовірних результатів, Психологічний центр звернувся   до кураторів, які відповіли на  запитання анкети: “Куратор академічної групи”.
Наприклад: 1-ше  питання: “Чи ефективна діяльність студентського активу у вашій групі?”, бо від того, наскільки ефективно спрацюється актив групи з куратором залежить успішність студентів усієї групи у майбутньому. І з’ясували, що  76% кураторів відповіли “так”, а 8% - “дуже ефективна”; лише 4% відповіли “ ні”, а 12%  - “не дуже” (результати подано у діаграмі).
2-ге питання: “Які форми роботи ви найбільш успішно використовуєте у своїй групі?”, бо процес адаптації студента-першокурсника до нових умов – складний, і завдання куратора - допомогти першоркурснику швидше пройти цей період. Для цього куратор обирає на власний розсуд форми і методи виховного впливу на студента, які вважає найефективнішими. Зробивши аналіз результатів, ми бачимо, що 90,2% кураторів використовують кураторські години, більшість кураторів проводять їх 2 рази на місяць, а також відвідування заходів в університеті разом з групою та екскурсії, походи у театри (результати подані у гістограмі). Куратор за допомогою цих форм, насамперед, вивчає схильності, здібності, інтереси та нахили студентів, щоб педагогічно доцільно залучати їх до активної навчально-виховної діяльності, формує первинний колектив академічної групи, виробляє у студентів навички самостійного розв’язання різних проблем.
Перспектива подальшої роботи полягає у:
- дослідженні психологічних особливостей розвитку особистості студентів-старшокурсників;
- проведенні тренінгів, “круглих столів”, ділових ігор для кураторів і студентів.
Останнє оновлення ( 09.01.2015 )